Bát trà Sâm Sen xanh ngọc vàng kim

Mã: BSSX-12/11/10 VK
Giá: Liên hệ

Bát trà Sâm Sen Phật Bà vàng kim

Mã: BSSX-12/11/10 PB VK
Giá: Liên hệ

Bát trà Sâm Rồng kĩ xanh ngọc

Mã: BSRX-12/11/10 KY
Giá: Liên hệ

Bát trà Sâm Sen lam Huế

Mã: BSSL-12/11/10
Giá: Liên hệ

Bát trà Sâm Kim Tiền

Mã: BSKT-12/11/10
Giá: Liên hệ

Bát trà Sâm Rồng lam

Mã: BSRX-12/11/10 NO
Giá: Liên hệ

Bát trà Sâm Sen xanh ngọc

Mã: BSSX-12/11/10
Giá: Liên hệ

Bát trà Sâm Sen Phật Bà

Mã: BSSX-12/11/10 PB
Giá: Liên hệ