Lọ huệ họa tiết Sen Phật Bà

Mã: LHT-H2442 PB SL
Giá: Liên hệ

Lọ lượn họa tiết Sen kĩ lam

Mã: LHT-L2811 SL KY
Giá: Liên hệ

Lọ lộc bình Long Cuốn Thủy

Mã: LHT-LB2442 LCT XN
Giá: Liên hệ